1. Osebna življenjska in strokovna zrelost,
  2. Pridobljene izkušnje in znanje na poklicnem in družbenem področju,
  3. Ker si prizadevam, da bi Nova Slovenija in z njo Slovenija postala boljša,
  4. Ker hočem boljšo in bolj pravično državo in bolj prijazno domovino,
  5. Ker verjamem v slovenski narod, v državljane RS, v njihove sposobnosti in potenciale,
  6. Ker sem prepričan, da Slovenci zmoremo bolje in več ter si to tudi zaslužimo,
  7. Ker upam, da zmoremo premagovati medsebojne razlike in nasprotja v korist naše skupne prihodnosti.
  8. Zato tudi vabim vse občane in občanke, vse Slovence in Slovenke ter vse državljane RS, da gredo 3. junija 2018 na volitve in glasujejo za boljšo in novo Slovenijo.