Kandidat za poslanca je direktor muzeja z izkušnjami na področju delovanja javnih zavodov na državni in občinski ravni; magister zgodovine, raziskovalec in pisec zgodovinskih znanstvenih ter strokovnih del; poznavalec kulturne dediščine in ljubitelj domoznanstva; dolgoletni aktiven član občinskega sveta Občine Medvode in njegovih odborov ter komisij; nekdanji vrhunski športnik in zagovornik načela: zdrav duh v zdravem telesu. Rojen je bil leta 1964, je poročen in živi na Verju.